8. Carrer Santa Anna en plaça de l´Església

X

X

X

X