Home > Medes-Eilanden > Flora en fauna

Flora en fauna

De Medes-Eilanden vormen tegenwoordig één van de belangrijkste zeeflora- en faunareservaten van het westelijke Middellandse-Zeegebied.

Een sterk afhankelijke plantengroei
Het Middellandse-Zeeklimaat heeft lange periodes van droogte, vaak in de zomer als het het warmst is. Daarnaast is het terrein weinig waterabsorberend en als het regent, stroomt dit water weg langs de talrijke spleten. Om die reden hebben sommige planten, zoals de vijgcactus en geel stalkruid, waterreserves waardoor ze op de droogste plekken kunnen overleven. De harde tramontane- en zuidwestenwinden blazen zeewaterdruppels met zout mee die op de eilanden terechtkomen waar de hoge melde groeit die het teveel aan zout via zijn blaadjes afscheidt. Verder is er peen of zeevenkel te vinden die ook goed het zout verdragen.
Doordat de mens exotische plantensoorten zoals de hemelboom of agaven heeft geplant, is de samenstelling van de flora veranderd.
Dankzij de enorme hoeveelheid mest afkomstig van de uitwerpselen van de meeuwen, groeien er bepaalde oeversoorten zoals de malve, die hier in groten getale voorkomt.

Een weinig afwisselende fauna?
De pontische meeuw is ongetwijfeld de meest voorkomende vogel op de eilanden met een van de grootste kolonies van de Middellandse Zee. Het feit dat deze vogelsoort hier de overhand heeft kan de aanwezigheid van andere interessante vogels verbloemen. Toch is er een kolonie van reigers (koereiger, de kleine zilverreiger en de kwak) die de op een na grootste populatie van Catalonië is. Bovendien kunnen we op de rotsen die het water raken een kleine populatie van kuifaalscholvers zien. Ook kunnen we op de eilanden o.a. de passagiersvalk, de vale gierzwaluw, de alpengierzwaluw en de blauwe rotslijster waarnemen. De ware bewoners van de eilanden zijn echter de vele soorten insecten, waaronder de vuurwants.
De Medes-eilanden vormen een geologische eenheid met het massief van de Montgrí.

Schrijf u in voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief

Het weer

Temperatuur: 15,8
Wind: 2 SW
Surfen: 0,3 / 0,5
Temperatuur: 15,6
Zie weer