12. Plaça d’Albert de Quintana i Combis

X

X

X

X