8. Carrer Santa Anna and Plaça de l’Església

X

X

X

X