Weather Forecast

Previsió del temps del 17/11/2018

MATÍ Mañana | Morning Sol-Nuvol
TARDA Tarde | Afternoon Nuvol
Temperatures-iguals Pluja
LA MAR - EL MAR - THE SEA
Maror
Maregassa
Marjol

Previsió del temps del 18/11/2018

MATÍ Mañana | Morning Pluja
TARDA Tarde | Afternoon Pluja
Temperatures-baixes Nit-nuvol
LA MAR - EL MAR - THE SEA
Maregassa
Maregassa
Marjol

Dades de la mar

Datos del mar | Sea info
Alçada de les ones Altura de las olas | Waves height
1 a 2 m
Temperatura aigua Temperatura del agua | Sea temperature
17,9 ºC

Avui a les 9h

Hoy a las 9h | Today at 9 a.m.
Temperatura Temperatura | Temperature
16,2 ºC
Humitat relativa Humedad relativa | Relative humidity
70 %
Velocitat del vent Velocidad del viento | Wind speed
15 E
Pressió atmosfèrica Presión atmosférica | Atmospheric pression
1018 HPa/mb

Darreres 24h

Últimas 24h / Last 24h
Temperatura màx. Temperatura máx. | Max. Temperature
19,0 ºC
Temperatura mín. Temperatura mín. | Min. Temperature
16,2 ºC
Velocitat del vent Velocidad del viento | Wind speed
Precipitació Precipitación | Rainfall
0

Símbols de la mar

Símbolos del mar | Sea legend
Mar plana Mar plana Calm
Mar-plana
Marejol Marejadilla Smooth
Marjol
Maror Marejada Slight
Maror
Maregassa Mar gruesa Rough
Maregassa

Símbols del vent

Símbolos del viento | Wind legend
Tramuntana
Tramuntana
Xaloc
Xaloc
Ponent
Ponent
Gregal
Gregal
Garbi
Garbí
Mestral
Mestral
Llevant
Llevant
Llebeig
Llebeig
Data provided by l'Estació Metereològica de l'Estartit (INM - Estació 385 J)
X

X

X

X