Weather Forecast

Previsió del temps del 19/01/2019

MATÍ Mañana | Morning Sol
TARDA Tarde | Afternoon Sol-Nuvol
Temperatures-iguals Nit-Pluja
LA MAR - EL MAR - THE SEA
Mar plana
Mar plana
Marjol

Previsió del temps del 20/01/2019

MATÍ Mañana | Morning Pluja
TARDA Tarde | Afternoon Sol-Nuvol
Temperatures-baixes Tramuntana
LA MAR - EL MAR - THE SEA
Marejol
Marejol
Marjol

Dades de la mar

Datos del mar | Sea info
Alçada de les ones Altura de las olas | Waves height
0,2 a 0,4 m
Temperatura aigua Temperatura del agua | Sea temperature
14,1 ºC

Avui a les 9h

Hoy a las 9h | Today at 9 a.m.
Temperatura Temperatura | Temperature
4,9 ºC
Humitat relativa Humedad relativa | Relative humidity
84 %
Velocitat del vent Velocidad del viento | Wind speed
5 NW
Pressió atmosfèrica Presión atmosférica | Atmospheric pression
1014 HPa/mb

Darreres 24h

Últimas 24h / Last 24h
Temperatura màx. Temperatura máx. | Max. Temperature
12,5 ºC
Temperatura mín. Temperatura mín. | Min. Temperature
4,0 ºC
Velocitat del vent Velocidad del viento | Wind speed
Precipitació Precipitación | Rainfall
0 mm

Símbols de la mar

Símbolos del mar | Sea legend
Mar plana Mar plana Calm
Mar-plana
Marejol Marejadilla Smooth
Marjol
Maror Marejada Slight
Maror
Maregassa Mar gruesa Rough
Maregassa

Símbols del vent

Símbolos del viento | Wind legend
Tramuntana
Tramuntana
Xaloc
Xaloc
Ponent
Ponent
Gregal
Gregal
Garbi
Garbí
Mestral
Mestral
Llevant
Llevant
Llebeig
Llebeig
Data provided by l'Estació Metereològica de l'Estartit (INM - Estació 385 J)
X

X

X

X