6. Casa Bataller, al núm. 19 (casa del segle XVI i XVII)

X

X

X

X